Reiki + massatge emocional

Reiki treballa amb l’energia de cada individu. Consisteix en la canalització de l’energia fent que la circulació pel cos del pacient porti a l’harmonització.
L’harmonització és la lliure circulació de l’energia Vital (energia de l’individu), per tant és equilibri. Un ésser equilibrat estarà en harmonia.

Qui pot rebre Reiki?
Reiki és apta per qualsevol animal, de qualsevol espècia i edat.

Tots som energia i simplement Reiki retorna l’equilibri de la energia. Els animals són molt més sensibles a totes aquestes energies sotils, per tan el seu efecte serà molt més sanador.

Què tracta Reiki?
Aquesta teràpia es pot rebre per qualsevol tipus de trastorns; dolors, dolors esporàdics o per lesions, dolors crònics, pre i post operatoris, ansietat, nervis, traumes, recuperacions, rehabilitacions, per pal·liar els afectes de medicaments, per malalties, per acompanyament en la mort o simplement per mantenir un animal sa i equilibrat.

Com és el massatge emocional?

Amb les sessions de Reiki incorporem el massatge. Aquest massatge incideix directament en el sistema muscular de l’animal, el qual influeix en molts altres camps (sistema urinari, digestiu, limfàtic, circulatori, nerviós, respiratori, esquelet i pell). Al mateix temps que aporta un estat de relaxació a l’animal i en cas de dolors musculars lleus, els alleuja.

El massatge ens ajudarà a prendre el primer contacte i ens donarà una lectura corporal del que vol l’animal.

Com és una sessió de Reiki?
Les sessions de Reiki es realitzen amb el màxim de respecte cap a l’animal. En tot moment serà l’animal el que ens guï i determini la durada de la sessió.

Dependrà de la patologia o els símptomes el número de sessions necessàries.

En alguns casos també es recomanarà altres teràpies de suport per acompanyar el tractament.

Les sessions es realitzen a domicili, en l’ambient de l’animal per no causar estrés. La durada la determina l’animal, però no sempre superant la hora i mitja.

Consulta el radi de visites i tarifes.