Massatge sonor amb bols tibetan

Què són els bols tibetans?

Els bols tibetans actuen a nivell vibracional, la seva freqüència està en ressonància amb la natura i l’univers. Ens ajuden a relaxar, estimular, netejar, equilibrar, harmonitzar….

El tipus de so que produeixen és harmoniós, agradable, vibrant, relaxant, per això ens indueixen a un estat de tranquil·litat i relaxació i ens ajuden a eliminar estrès, en la concentració i en la meditació.

Des de la energia vibracional que desprenen, són capaços de relaxar el cos, la ment i l’ànima.

 

Per què em pot servir el massatge sonor?

El massatge sonor amb bols tibetans ens ajudarà a relaxar, a meditar, a desconnectar i centrar-nos el que estiguem treballant en aquell moment, per això és útil en qualsevol treball de relaxació, ens moments de tensió, estrès i nervis o simplement per tenir un moment per nosaltres i gaudir de la calma i la pau.

 

Com és un massatge sonor?

Va acompanyat d’olis essencials per ajudar en la sessió i també s’acompanya d’una petita visualització (meditació guiada) per a poder profunditzar més en la relaxació o el treball que es vulgui i així poder absorbir millor la energia dels bols tibetans i de la sessió (en cas de teràpia anterior)

Pots optar per dos tipus de massatge sonor:

  • El massatge sonor al final de qualsevol teràpia (només teràpia presencial), per tancar la sessió i acabar-la d’una manera diferent, harmoniosa i relaxada. Es pot treballar qualsevol aspecte que hagi sortit en la sessió.
  • El massatge sonor en sessió completa. La durada és d’aproximadament 40 minuts/1h. on també es treballar amb una petita visualització per treballar el que es necessiti i amb olis essencials.

¿Qué son los cuencos tibetanos?

Los cuencos tibetanos actúan a nivel vibracional, su frecuencia está en resonancia con la naturaleza y el universo. Nos ayudan a relajar, estimular, limpiar, equilibrar, armonizar….

El tipo de sonido que producen es armonioso, agradable, vibrante, relajante, por eso nos inducen a un estado de tranquilidad y relajación y nos ayudan a eliminar estrés, en la concentración y en la meditación.

Desde la energía vibracional que desprenden, son capaces de relajar el cuerpo, la mente y el alma.

 

¿Por qué me puede servir el masaje sonoro?

El masaje sonoro con cuencos tibetanos nos ayudará a relajar, a meditar, a desconectar y centrarnos en lo que estemos trabajando en ese momento, por eso es útil en cualquier trabajo de relajación, en momentos de tensión, estrés y nervios o simplemente para tener un momento para nosotros y disfrutar de la calma y la paz.

 

¿Cómo es un masaje sonoro?

Va acompañado de aceites esenciales para ayudar en la sesión y también se acompaña de una pequeña visualización (meditación guiada) para poder profundizar más en la relajación o el trabajo que se quiera y así poder absorber mejor la energía de los cuencos tibetanos y de la sesión (en caso de terapia anterior)

Puedes optar por dos tipos de masaje sonoro:

– El masaje sonoro al final de cualquier terapia (sólo terapia presencial), para cerrar la sesión y terminarla de una manera diferente, armoniosa y relajada. Se puede trabajar cualquier aspecto que haya salido en la sesión.

– El masaje sonoro en sesión completa. La duración es de aproximadamente 40 minutos / 1h. donde también se trabajó con una pequeña visualización para trabajar lo que se necesite y con aceites esenciales.