Constel·lacions familiars per a animals

Les constel·lacions familiars i els animals

L’enfocament de les constel·lacions familiars sempre és sistèmic, per tant en el “sistema familiar”, sovint entrarien a formar part no solament la família directa o algunes persones vinculades per motius importants a la família, sinó també els animals que conviuen amb nosaltres.

Per què els nostres animals formen part del nostre sistema familiar?

Perquè els animals quan creen un vincle amb nosaltres, comencen a somatitzar del nucli familiar o d’algun dels seus humans exclosos, carregant emocions, traumes, malalties, caràcter i problemes de tota mena.

Perquè ells viuen al servei de l’equilibri del sistema al qual pertanyen. Això es dóna per l’empatia natural que tenen cap a nosaltres i per aquest reflex animal-humà, què es dóna com a conseqüència de la nostra convivència i l’amor mutu.

S’acaben implicant en molts conflictes per amor i servei a nosaltres, però el conflicte en si mateix no és alliberat, tan sols el porta l’animal en lloc de l’humà.

Per això molts dels conflictes que tenim amb ells, requereixen una mirada “sistèmica”, tenint en compte que ells formen part del nostre nucli familiar.

També és interessant aplicar les constel·lacions familiars, quan necessiten suport per superar els seus propis traumes o conflictes per motius aliens a la nostra convivència.

El motiu es revela a través d’una constel·lació familiar; si ells estan vinculats en algun problema nostre no resolt o quins moviments poden donar-se a nivell emocional i d’ànima per al seu propi benestar i equilibri.

Quin beneficis li aporta una constel·lació a un animal?

Quan el problema o motiu de la consulta és alguna implicació en l’humà, en observar aquest rerefons, ells mateixos afluixen l’actitud o conflicte reflectit, quan l’humà comença a prendre consciència d’això, així la presa de consciència permet descobrir l’origen i caminar cap a la sanació del conflicte.

Quan el conflicte prové d’ells, com poden ser problemes de convivència amb altres animals nous, traumes del seu propi passat, separació primerenca de la mare, etc … es dóna una ràpida recuperació i un canvi notable, ja que són especialment receptius a aquest efecte de les constel·lacions familiars.

Són éssers menys complexos a nivell emocional i més oberts a la sanació natural i als moviments de l’ànima que es donen en la constel·lació, perquè sempre busquen l’equilibri del sistema amb el qual conviuen, ja sigui en llibertat amb animals de la seva mateixa espècies o en convivència amb humans.

En quins casos puc constel·lar per el meu animal?

– Conflictes de convivència entre humans i animals.

– Conflictes d’acceptació i convivència entre animals o animals nouvinguts.

– Conductes de caràcter de l’animal que no s’hagin resolt amb altres mètodes.

– Problemes de salut o malalties.

– Decisions importants per a l’animal

– Molts altres motius poden ser constel·lats….

Com és una consulta de constel·lacions familiars per animals?

Les consultes que proposem són sessions individuals, per una major intimitat i integració dels moviments i de la teràpia. A Vilanova i la Geltrú.

A les sessions acut la persona responsable de l’animal que vol constel·lar el “problema”. L’animal no ha d’estar present.

Les sessions de constel·lacions familiars i sistèmiques són a càrrec de Selva María Gonzalez Fernández.