PNL

Què és PNL

Programació Neurolingüística (PNL) ens ensenya quines són les estratègies i recursos que podem fer servir per reprogramar la nostra ment i fer un canvi o una adaptació de la nostra manera de percepció davant de fet que esdevenen al llarg de la nostra vida, ja sigui en el camp professional com personal.

 

Per a què PNL?

Mitjançant una sèrie d’eines i habilitats podem modificar aspectes fonamentals de creences, valors, comunicació, objectius, autoestima, motivació….. ens els processos de canvi, millora i transformació a nivell personal, professional i també emocional.

Amb PNL es pretén aconseguir una reiteració de la informació que arriba des de l’exterior, donar un significat a diferents a determinats successos, o sigui, percebre la realitat d’una altra manera que ens permeti ser més feliços i desenvolupar-nos amb més eficàcia.

 

Com es treballava amb PNL?

Es treballa amb experiències sensorials específiques que s’han emmagatzemat

en el nostre cervell. Per això, haurem desbrinar l’estructura i les condicions amb les que

es va processar i emmagatzemar dita experiència. Un cop esbrinades aquestes experiències podrem modificar la seva influència sobre nosaltres i per tant podrem aconseguir els objectius preestablerts.

 

Així doncs, podem trobar i apropiar-nos de components essencials del pensament i un

comportament eficaç. I ho farem a mitjançant tècniques de comunicació i transformació

de la conducta. El procés consta en modelar, buscant i observant  aquest components per després crear comportaments específics.

 

Què puc consultar en una teràpia de PNL?

En PNL es pot treballar molts aspectes concrets, per exemple;

  • Ansietat
  • Estrès
  • Trencar amb vells patrons de comportament i de conducta
  • Assoliment d’objectius personals i professionals
  • Millorar la comunicació interpersonal i intrapersonal
  • Augmentar la motivació
  • I un llarg étc.

 

Com és una sessió de PNL?

El nostre objectiu quan treballem amb PNL, és conèixer el “mapa” per poder

modificar-lo o ampliar-lo i així poder aconseguir els objectius marcats durant les sessions.

Es poden fer servir tècniques com les visualitzacions, afirmacions positives….

Les sessions tenen una durada aproximadament d’1 hora. Es realitzen a Vilanova i la Geltrú i a Olèrdola.

Estan dirigides per Seshet Sellés Bertran especialista en PNL i educació emocional.