animales, maestros y despedida

animales, maestros y despedida

Parlo d’una barreja de vincle, aprenentatge, mestratge i mort. Tot plegat no deixa de ser un camí que va molt lligat i tots hi hem de passar.

Com tot, els camins estan, però depèn de nosaltres si volem caminar per ells o no….

El dol, segons definició és un procés d’adaptació emocional seguit d’una pèrdua, ja sigui física o emocional (pèrdua de feina, d’un ésser estimat….).

Us vull parlar dels vincles amb altres ésser no humans;  els animals, i com val la pena entendre’ls a un nivell molt més elevat que el físic, a un nivell energètic per aprendre d’ells i créixer personalment.

Una de les meves companyes felines, la Marieta, una companya de viatge, amb la qual vaig descobrir els vincles i vaig aprendre moltes coses. Una mestra petita i silenciosa que li agraeixo moltíssimes coses.

Les persones que tenim animals, sabem com és de gran la seva pèrdua i el buit que ens deixen. Això és innegable i inevitable, però pot ser més llevador entenent que forma part d’una aprenentatge i d’una evolució personal.

Tal com va dir Buda; “el dolor és inevitable, però el patiment és opcional”. Un cop compresa aquesta frase, el camí segueix sent de pujada, però agafes més força a les cames per arribar a dalt.

Els vincles també són molt important i moltes vegades no ens fixem com arriba un animal a la nostra vida. Arriba perquè ho necessites, arriba per ensenyar-te alguna cosa, per ajudar-te, en algun moment concret…. i tot és per alguna cosa.

Aquesta petita criatura (petita físicament, però enorme en ànima) va ser una gran mestra per ensenyar-me a estar en l’ara i l’aquí i conèixer una altra visió de la mort. La part més dolça, la que mai havia experimentat i no l’imaginava d’aquesta manera.

Evidentment el dolor està present, però avui puc dir que estic agraïda d’haver-la acompanyat en la seva transició fins a l’últim moment.

Per un animal, la mort té un sentit diferent al que li donem nosaltres. Ells ho tenen arrelat, forma part de la vida i saben quan els arriba el moment i ho accepten perquè és així.

També viuen el present. El millor d’ells és que, per naturalesa, no entenen el futur ni el passat. Això és una de les coses que la meva companya em va ensenyar; preocupar-me per les coses que han de passar no té sentit, millor enfocar aquesta energia a coses que estan passant ara mateix i si hi ha coses que preocupen i no tenen solució, doncs no s’hi pot fer res i a seguir vivint en el present.

Un bon dia, em van dir que la Marieta tenia una malaltia crònica. La meva primera reacció va ser un drama. Però amb els dies i deixant-me contagiar per la seva energia, vaig poder comprendre que no passava res, ho tenia, doncs accepta-m’ho i vivim amb pau amb això. En contes de preocupar-me i pensar en la malaltia, pensava en que ella estava feliç i contenta i per a mi això sempre ha sigut el més important.

Amb els anys aquesta malaltia va anar conquerint el seu petit cos. Seguíem vivint el present, gaudint de la companyia d’una de l’altre i pensant que ara cada moment que estava amb ella, era un regal, no perquè marxaria aviat, si no perquè havíem aprés a viure cada moment sense pensar que pasaria.

I va arribar l’últim tram del seu camí, on jo ja feia temps que havia decidit que el passaria de manera natural, al seu ritme, amb l’ajuda energètica i emocional que jo li podia oferir. I així va ser.

Com que el seu últim esforç va ser per venir amb mi, jo vaig dedicar tots els meus esforços les hores restant que estaria amb nosaltres, per donar-li tot el meu suport, companyia i carinyo.

Solament feia falta que, amb silenci, estigués amb ella. Fent-nos companyia d’ànima a ànima, fins que abandonés el seu cos.

Per mi, no ha sigut una experiència traumàtica, si no, una experiència totalment enriquidora, gratificant i bonica.

El dol ha de passar igual, i benvingut sigui, el rebo amb els braços oberts. I el que també em quedo en el meu cor i per sempre és la sensació de gratitud i de bondat que em queda dels últims moment que vaig passar amb la meva companya.

Deixar que un animal faci la seva partida natural, no és dolent, sempre valorant el cas i de la situació, però a l’igual que el naixement, són dos moment molt importants en tot ésser. Si es pot compartir un naixement, un moment únic, amb molta energia, també es pot compartir una partida, també un moment únic i molt important i ple d’energia, tan per qui marxa com per qui es queda. No es tracta de ser forta ni valenta, simplement de comprendre i acceptar, de compartir, d’acompanyar, d’amor.

Dins dels moment durs que podem viure, també hi trobes oasis d’amor que fan seguir endavant, només has de saber buscar-los, acceptar-los i voler viure’ls com a experiències enriquidores.

Marieta 2010 – 2019

 


 

Hablo de una mezcla de vínculo, aprendizaje, maestría y muerte. Todo ello no deja de ser un camino que va muy ligado y todos tenemos que pasar.

Como todo, los caminos están, pero depende de nosotros si queremos andar por ellos o no ….

El duelo, según definición es un proceso de adaptación emocional seguido de una pérdida, ya sea física o emocional (pérdida de trabajo, de un ser querido….).

Os quiero hablar de los vínculos con otros seres no humanos; los animales, y como vale la pena entenderlos a un nivel mucho más elevado que el físico, a un nivel energético para aprender de ellos y crecer personalmente.

Una de mis compañeras felinas, Marieta, una compañera de viaje, con la descubrí los vínculos y aprendí muchas cosas. Una maestra pequeña y silenciosa que le agradezco muchísimas cosas.

Las personas que tenemos animales, sabemos lo grande que es su pérdida y el vacío que nos dejan. Esto es innegable e inevitable, pero puede ser más ligero entendiendo que forma parte de una aprendizaje y de una evolución personal.

Tal como dijo Buda; “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”. Una vez comprendida esta frase, el camino sigue siendo de subida, pero coges más fuerza en las piernas para llegar arriba.

Los vínculos también son muy importante y muchas veces no nos fijamos como llega un animal en nuestra vida. Llega porque lo necesitas, llega para enseñarte algo, para ayudarte, en algún momento concreto…. y todo es por algo.

Esta pequeña criatura (pequeña físicamente, pero enorme en alma) fue una gran maestra para enseñarme a estar en el ahora y el aquí y conocer otra visión de la muerte. La parte más dulce, la que nunca había experimentado y no lo imaginaba de esta manera.

Evidentemente el dolor está presente, pero hoy puedo decir que estoy agradecida de haberla acompañado en su transición hasta el último momento.

Para un animal, la muerte tiene un sentido diferente al que le damos nosotros. Ellos lo tienen arraigado, forma parte de la vida y saben cuándo les llega el momento y lo aceptan porque es así.

También viven el presente. El mejor de ellos es que, por naturaleza, no entienden el futuro ni el pasado. Esto es una de las cosas que mi compañera me enseñó; preocuparme por las cosas que tienen que pasar no tiene sentido, mejor enfocar esa energía en cosas que están pasando ahora mismo y si hay cosas que preocupan y no tienen solución, pues no se puede hacer nada, y a seguir viviendo en el presente.

Un buen día, me dijeron que Marieta tenía una enfermedad crónica. Mi primera reacción fue un drama. Pero con los días y dejándome contagiar por su energía, pude comprender que no pasaba nada, lo tenía, pues lo aceptamos y vivimos en paz con ello. En lugar de preocuparme y pensar en la enfermedad, pensaba en que ella estaba feliz y contenta y para mí esto siempre ha sido lo más importante.

Con los años esta enfermedad fue conquistando su pequeño cuerpo. Seguíamos viviendo el presente, disfrutando de la compañía una de la otra y pensando que ahora cada momento que estaba con ella, era un regalo, no porque partiría pronto, sino porque habíamos aprendido a vivir cada momento sin pensar que pasaría.

Y llegó el último tramo de su camino, donde yo ya hacía tiempo que había decidido que lo pasaría de manera natural, a su ritmo, con la ayuda energética y emocional que yo le podía ofrecer. Y así fue.

Como su último esfuerzo fue para venir conmigo, yo dediqué todos mis esfuerzos las horas restantes que estaría con nosotros, para darle todo mi apoyo, compañía y cariño.

Solo hacía falta que, con silencio, estuviera con ella. Haciéndonos compañía de alma a alma, hasta que abandonara su cuerpo.

Para mí, no ha sido una experiencia traumática, si no, una experiencia totalmente enriquecedora, gratificante y bonita.

El duelo debe pasar igual, y bienvenido sea, lo recibo con los brazos abiertos. Y lo que también me quedo en mi corazón y para siempre es la sensación de gratitud y de bondad que me queda de los últimos momentos que pasé con mi compañera.

Dejar que un animal haga su partida natural, no es malo, siempre valorando el caso y de la situación, pero al igual que el nacimiento, son dos momento muy importantes en todo ser. Si se puede compartir un nacimiento, un momento único, con mucha energía, también se puede compartir una partida, también un momento único y muy importante y lleno de energía, tanto para quien marcha como para quien se queda. No se trata de ser fuerte ni valiente, simplemente de comprender y aceptar, de compartir, de acompañar, de amor.

Dentro de los momentos duros que podemos vivir, también encuentras oasis de amor que hacen seguir adelante, sólo tienes que saber buscarlos, aceptarlos y querer vivirlos como experiencias enriquecedoras.

Marieta 2010 – 2019